Organizacje Pozarządowe

1. Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi

  • Roczny Program Współpracy na 2019 r.

2. MAŁY GRANT – pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

3. OTWARTY KONKURS OFERT

4. EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI z terenu pow. lubaczowskiego

5. STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

6. Stowarzyszenia / kluby działające w oparciu ustawy o sporcie

7. STANDARDY FORMALNO-PRAWNE

8. PORTAL NGO.PL 

9. Portal NGO.PL – nabór wniosków, aktualne konkursy

10. LINKI www

11. Rejestr aktywnych organizacji pozarządowych-ankieta

12. Powiatowa Rada Działalności i Pożytku Publicznego