Konsultacje społeczne dotyczące projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego