Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ- Organizacje pozarządowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert, wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, od dnia 1 marca 2019 r. stosuje się aktualnie obowiązujące wzory ofert i sprawozdań, możliwe do pobrania poniżej.

Zał. nr 1 – OFERTA, rozporz. z dn. 24.10.2018.docx

Zał. nr 5 – SPRAWOZDANIE, rozporz. z dn. 24.10.2018.docx

Rozporz z dn 24.10.2018 – Dz U poz. 2057.pdf