OGŁOSZENIA – Organizacje pozarządowe

Uchwała Zarządu Powiatu nr 85/358/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2021 roku

 

Uchwała nr 45/217/2020 z dnia 17. lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2020 roku.


Zarząd Powiatu w Lubaczowie uchwałą Nr XXXXIV/113/2020 z dnia 10.02.2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku (konkurs został ogłoszony Uchwałą nr 39/192/2019 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 11 grudnia 2019 r.).

UCHWAŁA NR XXXXIV/113/2020 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 10.02.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Konkursowej z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz wyboru najkorzystniejszych ofert na realizacje zadań publicznych wraz z protokołem Komisji Konkursowej.


Uchwała nr 39/192/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2020 roku.

Uchwała nr 39/193/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego ogłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2020 r.

Załącznik do uchwały nr 39/192/2019 z dnia 11.12.2019 r. – opis poszczególnych zadań, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację oraz warunki konkursu.

Załącznik do uchwały nr 39/193/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie Regulamin pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego ogłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2020 r.