Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Archiwum- Roczne Programy Współpracy

Rok 2018:

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Projekt uchwały

Załącznik do uchwały

Uchwałą nr XXXI/191/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Załącznik do Uchwały nr XXXI/191/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Rok 2017:

 Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Projekt uchwały

Załącznik do uchwały

Uchwała nr XXI/127/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr XXI/127/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.-127-2016

Rok 2016:

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Projekt Uchwały

Załącznik do Uchwały

Uchwała nr XI/70/2015 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr XI/70/2015 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Roczny Program Współpracy – lata wcześniejsze

Załącznik do Uchwały nr XXXIII/259/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2013 r. – Roczny Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Uchwała nr XXXIII/259/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.