Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

LINKI www- Organizacje pozarządowe

Warto odwiedzić

 • największy portal internetowy zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego – można tam znaleźć bieżące informacje dotyczące III sektora, ciekawe wydarzenia, poradniki, ogólnopolską bazę organizacji pozarządowych i wiele innych: www.ngo.pl
 • strona internetowa Departamentu Pożytku Publicznego: www.pozytek.gov.pl
 • strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl
 • portal internetowy poświęcony wolontariatowi – strona prowadzona przez Centrum Wolontariatu, na której znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące bezinteresownej pracy na rzecz innych: www.wolontariat.org.pl
 • portal dla młodzieży oraz osób pracujących z młodymi ludźmi i organizacjami młodzieżowymi, na którym znaleźć można informacje dotyczące edukacji, szkoleń, mobilności i funduszy europejskich: www.eurodesk.pl
 • strona Fundacji im. Stefana Batorego – wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej: www.batory.org.pl
 • strona poświęcona programowi „Pożyteczni.pl”, opisującemu działalność organizacji pożytku publicznego i formy aktywności obywatelskiej: www.pozytecznipl.tvp.pl
 • Kursy i szkolenia online dla wszystkich bezpłatnie, w obszarze ngo: http://www.kursodrom.pl/pl/

Sektor pozarządowy

 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) – wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli: www.fwie.eco.pl
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP: ofop.eu
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT: siecsplot.pl
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor – wspieranie organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich: www.klon.org.pl

Kancelarie prawne pomagają polskim organizacjom

 • Centrum doradczo-szkoleniowego dla organizacji pozarządowych w Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji: www.mistia.org.pl
 • Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, Usługi doradcze: iss.krakow.pl
 • Profesjonalna pomoc organizacjom potrzebującym porady prawnej: www.centrumprobono.pl

Pliki do pobrania:

Dotacje-dla-organizacji-pozarzadowych-pochodzace-ze-zrodel-niepublicznych-m.in.-instytucje-bankowe-1.pdf