Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

6. Stowarzyszenia / kluby działające w oparciu ustawy o sporcie

INFORMACJE dotyczace funkcjonowania klubów sportowych

INFORMACJA – rejestracja stowarzyszenia w ewid. Starosty

INFORMACJA-rejestracja-stowarzyszenia-w-ewid. Starosty

Lista członków założycieli

Oświadczenie użyczającego lokal stowarzyszeniu

PROTOKÓŁ z zebrania Założycielskiego Klubu Sportowego (uniwersalny)

Uchwała Nr 1 – jednogłośny sposób głosowania

Uchwała Nr 2-powołanie komitetu założycielskiego

Uchwała Nr 3 – powołanie klubu

Uchwała Nr 4 – uchwalenie statutu

Uchwała Nr 5 – wybór Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 6 – wybór Zarządu

WNIOSEK o zarejestrowanie klubu w ewidencji Starosty

WZÓR Statutu Klubu – uniwersalny (propozycja)

  • ZMIANY we władzach stowarzyszeń

1 – Protokół z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

2 – LISTA CZŁONKÓW KLUBU – uczestnicząca w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym

3 – Uchwała Nr 1 – wybór zarządu i komisji rewizyjnej

4 – Uchwała Nr 2- udziel absolutorium ustępującemu zarządowi

5 – Uchwała Nr 3 – wybór Zarządu

6 – Uchwała Nr 4 – wybór komisji rewizyjnej

7 – Uchwała nr 5 – zmiana paragrafów w Statucie

8 – Uchwała nr 6 – nowy Statut klubu

9 – PISMO PRZEWODNIE – przekazanie dokumentów do Starostwa

10 – Wniosek dot. zmiany Komisji Rewizyjnej

11 – Wniosek dot. zmiany Zarzadu

INFORMACJE-zmiany-we-władzach-LKS-UKS

  • WYREJESTROWANIE / LIKWIDACJA stowarzyszenia

1 – zawiadomienie Starosty o rozwiązaniu klubu

2 – WNIOSEK o wyrejestr. klubu z ewidencji Starosty

3 -Wnioseko wyrejestr. klubu – przejście do KRS

zał 1 – protokół z zebrania członków klubu

zał 2 – lista obecności

zał 3 – uchwała o rozwiązanie klubu

zał 4 – ogloszenie o likwidacji klubu

Zasady wyrejestrowania klubu z Ewidencji Starosty