Sprawy bieżące

Razem w obliczu wojny

Współpraca samorządów w czasie kryzysu uchodźczego na pograniczu polsko-ukraińskim była głównym tematem „II transgranicznego spotkania samorządowców,  służb i organizacji pozarządowych zaangażowanych w kryzys uchodźczy”, które odbyło się 15 marca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, MiG Cieszanów oraz Fundacja Humanitarna Folkowisko przy wsparciu UNHCR. (więcej…)

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225) oraz zgodnie z Uchwałą nr XVI/59/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030:

 

Starosta Lubaczowski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

  (więcej…)

Kampania edukacyjna #Rozmawiaj#Reaguj

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15 prowadzi kampanię edukacyjną #Rozmawiaj#Reaguj

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Kampania skierowana jest  do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży.  Szczegóły można znaleźć na stronie  https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/