Sprawy bieżące

Rusza zbiórka na pomoc powodzianom

Wydarzenia ostatnich dni na Podkarpaciu- nawałnice z intensywnymi opadami deszczu, obróciły w ruinę dobytek setek rodzin. Woda zalewając domy, budynki gospodarcze i pola uprawne, doprowadziła do wielu ludzkich tragedii. Poszkodowanym, spośród których wielu straciło dosłownie wszystko, może pomóc każdy z nas. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie wraz ze Stowarzyszeniem Geoturystycznym “Roztocze Wschodnie” uruchomiło zbiórkę niepubliczną na pomoc powodzianom z terenu powiatu przeworskiego, który znalazł się wśród najbardziej dotkniętych kataklizmem. (więcej…)

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za rok 2019

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art.15 z ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. 2020r.poz.374 z późn.zm.) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. (więcej…)