Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sprawy bieżące

IV sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

IV sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 19 lipca 2024 r., o godzinie 14.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja z pracy Zarządu Powiatu w Lubaczowie w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 6. Podjęcie Uchwały Nr IV/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 7. Podjęcie Uchwały Nr IV/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 2024 roku o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2024 r.
 8. Podjęcie Uchwały Nr IV/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2024 r.
 9. Podjęcie Uchwały Nr IV/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Lubaczowskiego.
 10. Podjęcie Uchwały Nr IV/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Za winy niepopełnione” – Anatomia przemocy domowej.
 11. Podjęcie Uchwały Nr IV/…/2024 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Lubaczowie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie na lata 2024 -2027.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.                               

 

 

Przewodniczący Rady
mgr Marta Tabaczek