Sprawy bieżące

IX edycja Programu Stypendialnego- czekają stypendia dla zdolnych uczniów

Kolejny raz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji działające przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie oraz Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie wręczą czeki stypendialne wyjątkowo uzdolnionym uczniom z terenu powiatu lubaczowskiego. IX edycję Programu Stypendialnego honorowym patronatem objął Starosta Powiatu Lubaczowskiego Zenon Swatek. (więcej…)

Komputery od Fundacji Kościuszkowskiej dla uczennic z LO

Dzięki inicjatywie Adama Swatka, anglisty z lubaczowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki i jednocześnie Radnego Rady Powiatu oraz pomocy Marka Skulimowskiego, Prezesa i Dyrektora Wykonawczego Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Jorku, dwie uczennice LO otrzymały laptopy, które posłużą im do zdalnej nauki. Komputery osobiście przekazał we wtorek (20.10) M. Skulimowski, który akurat przebywał w odwiedzinach w rodzinnych stronach.

(więcej…)