Autor: I. Buczko- Starostwo Powiatowe

Powiat Lubaczowski Subregionem Turystycznym Roztocze

Zgodnie z założeniami „Strategii Rozwoju i Komunikacji Marketingowej Turystyki Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2025”, przyjętej przez Zarząd Województwa, obszar Powiatu Lubaczowskiego został wskazany jako jeden z pięciu podregionów turystycznych w Podkarpackiem. Oprócz Roztocza jako krainy wyróżniono także : Rzeszów- miasto i region, Dolinę Sanu i Wisły,  Beskid Niski i Bieszczady. (więcej…)