Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Autor: I. Buczko- Starostwo Powiatowe

Pamięci Powstańców Styczniowych

Już w najbliższą sobotę 27 maja  zapraszamy na cykl wydarzeń w ramach projektu „Poszli w boje chłopcy nasze.. – epizody bitwy pod Kobylanką maj 1863r”, realizowanego przez Powiat Lubaczowski i Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”  od 27 maja do 27 października br. , dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”., upamiętniającego Powstanie Styczniowe i jego bohaterów, którzy spoczywają na terenie powiatu. Honorowym patronatem wydarzenie objął starosta Lubaczowski Zenon Swatek.  Zapraszamy mieszkańców powiatu, dzieci i młodzież szkolną i wszystkich zainteresowanych!

(więcej…)

Powiatowe Święto Strażaka

W niedzielę 14 maja br. na zaproszenie Starosty Lubaczowskiego Zenona Swatka, Prezesa ZOP ZOSP RP w Lubaczowie  dh Leszka Króla oraz Wójta Gminy Horyniec-Zdrój Roberta Serkisa, do Nowin Horynieckich, a następnie do Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju przybyli druhowie i drunhy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całego Powiatu Lubaczowskiego oraz zaproszeni goście. Wspólnie świętowali Powiatowy Dzień Strażaka, który jest wydarzeniem honorującym trud i poświęcenie na co dzień wkładane w tą trudną społeczną służbę przez strażaków- ochotników.

(więcej…)

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

W dniach 14.03–18.04.2023 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030. Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu. Konsultacje niniejszej Strategii zostały przeprowadzone na zasadach określonych w art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XVI/59/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030. (więcej…)

XIV Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych

„Obiecujemy też, że zgodnie z nauką i apelami Jana Pawła II, będziemy dbać o osoby potrzebujące wsparcia i opieki, będziemy z troską i zaangażowaniem pochylać się nad sprawami naszych Małych Ojczyzn, zabiegając o dobro wspólne i wszystkie te obszary życia społecznego, które decydują o jego sile. Klęcząc dzisiaj przed Twoim obliczem i dziękując za Twoje codzienne wsparcie, jednocześnie prosimy: pomóż nam kochać nasze Małe Ojczyzny, dbać o ich dobrobyt  i wzajemną współpracę. Niech Twoja łaska i miłosierdzie towarzyszą nam na każdym kroku i każdego dnia naszej pracy”- tak brzmi fragment zawierzenia lokalnych wspólnot Matce Bożej, którego w niedzielę 7 maja podczas XIV Pielgrzymki Samorządów Terytorialnych do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej w Lubaczowie dokonał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. (więcej…)