Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Autor: I. Buczko- Starostwo Powiatowe

Konferencja „Rezerwaty Biosfery szansą na rozwój europejskich regionów”

1 września w Narolu na zaproszenie Starosty Lubaczowskiego Zenona Swatka  przedstawiciele „Rezerwatu Biosfery Roztocze”- zarówno polskiej, jak i ukraińskiej części-a także goście z powiatu Saarpfalz w Niemczech ze Starostą dr. Theophilem Gallo oraz Dyrektorem Rezerwatu Biosfery Bliesgau dr. Gerardem Mörschem na czele, uczestniczyli w konferencji „Rezerwaty Biosfery szansą na rozwój europejskich regionów”.

Na spotkanie przyjechała także m.in. Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła,  Andrzej Kulig- Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,Wojciech Żukowski- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów „Euroregion Roztocze”, Oleg Volski- Prezes Stowarzyszenia Związku Samorządów „Euroregion Roztocze Ukraina”, przedstawiciele Powiatu Lwowskiego, Jaworowskiego, Kałuskiego Oleksandryjskiego i Połtawy, a także lubaczowscy samorządowcy.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania Rezerwatów Biosfery Roztocze i Bliesgau oraz dyskusji, w jaki sposób można współpracować w obszarze ochrony przyrody tak, by wspierać zrównoważony rozwój poszczególnych regionów.

Do tematyki konferencji wprowadzili: Starosta Lubaczowski Zenon Swatek oraz Starosta Powiatu Saarpfalz dr. Theophil Gallo. Następnie w bloku prezentacji „Rezerwat Biosfery Roztocze” omówił Bogdan Skibiński- Naczelnik Wydziału Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,„Rezerwat Biosfery Bliesgau”- Gerhard Mörsch- dyrektor Zrzeszenia na rzecz Rezerwatu Biosfery Bliesgau, a „Rezerwat Biosfery Roztoczia”- Oleg Volski- prezes Stowarzyszenia Związku Samorządow „Euroregion Roztocze Ukraina”. W panelu wstąpił także Wojciech Żukowski-prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, który omówił działalność stowarzyszenia.  Z prezentacją  o  „Switłowodskim Regionalnym Parku Krajobrazowym” głos zabrałaWalentyna Melezhyk- Wiceprzewodnicząca Oleksandryjskiej Rady Rejonowej oraz Olena Nemec z powiatu kałuskiego, która zaprezentowała efekty realizacji projektów, związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego w powiecie.

W bloku poświęconym współpracy w ramach partnerstwa z Powiatem Saarpfalz,  Sekretarz Powiatu Lubaczowskiego Alicja Czernysz-Kawa przedstawiła udział w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia EuRegio SaarLorLux w Homburgu, podczas którego- w imieniu Powiatu Lubaczowskiego- odebrała dokument przyznający Powiatowi Lubaczowskiemu honorowe członkostwo w EuRegio SaarLorLux. Głos zabrała także Agnieszka Marciniszyn ze Starostwa Powiatowego w Lubaczowie  wraz z Marcinem Nieckarzem z Nadleśnictwa Oleszyce, którzy zaprezentowali relację z udziału w międzynarodowym Minett Biosphere Youth Forum, poświęconym problemom środowiskowym.

Po wystąpieniach podsumowujących polskich, niemieckich i ukraińskich uczestników konferencji, została podpisana deklaracja „Rezerwaty Biosfery szansą na rozwój europejskich regionów” , w której sygnatariusze deklarują m.in. chęć  współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez utrzymywanie bliskich kontaktów, dzielenie się wiedzą, regularną wymianę doświadczeń i udzielanie możliwego wsparcia, a także dążenie do zacieśniania kontaktów obywateli naszych regionów pod hasłem „Fascynacja Europą”, poprzez popularyzowanie wiedzy o wspólnych  działaniach i uświadamianie konieczności ich wspierania przez społeczeństwo obywatelskie.

 

Plon niesiemy plon…Dożynki powiatowo-gminne w Horyńcu-Zdroju

Jak co roku w ostatnią niedzielę sierpnia rolnicy, mieszkańcy Powiatu lubaczowskiego oraz zaproszeni goście spotkali się na dożynkach powiatowo-gminnych, tym razem w uzdrowiskowym Horyńcu-Zdroju. Do wspólnego świętowania zapraszał Starota Lubaczowski Zenon Swatek oraz Wójt Gminy Horyniec- Zdrój Robert Serkis. Dożynki rozpoczęła uroczysta msza św. pod przewodnictwem Dziekana Lubaczowskiego ks. Andrzeja Stopyry. Po nabożeństwie korowód dożynkowy z pocztami sztandarowymi, delegacjami z wieńcami oraz uczestnikami święta, do Parku Zdrojowego- gdzie odbywała się dalsza część dożynek- poprowadziła Orkiestra Dęta z Cieszanowa pod batutą Krystiana Napartego. (więcej…)

Na bój Polacy, na święty bój! 160. rocznica powstania styczniowego na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim

Muzeum Kresów w Lubaczowie przygotowuje cykl wydarzeń związanych z upamiętnieniem 160. rocznicy powstania styczniowego na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim. Główne części składowe projektu będą nawiązywały do jednych z najważniejszych, zwycięskich, leśnych bitew pod Kobylanką (1 i 6 maja 1863 r.). Odbywać się będą na terenie dzisiejszego powiatu lubaczowskiego, który w 1863 r. stanowił zaplecze działań zbrojnych powstania styczniowego – stąd rekrutowano siły powstańcze, dostarczano broń, żywność, tu znajdowały się szpitale dla rannych żołnierzy. Po dziś dzień istnieje tu wiele miejsc pamięci związanych z powstaniem: mogiły zbiorowe i indywidualne, tablice i innego rodzaju upamiętnienia. (więcej…)