Autor: P. Czajka- Zespół ds. OC i ZK

Ostrzeżenie upał

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (10 powiatów) od 15:00/18.08 do
20:00/20.08.2022 temp. maks 33 st, temp min 17 st. Dotyczy powiatów: bieszczadzki,
jarosławski, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski i sanocki.