Roztocze wschodnie, Ziemia lubaczowska – Skarby Kultury

W albumie tym są teksty i kolorowe zdjęcia obiektów godnych zobaczenia, nie na całym Roztoczu, ale zlokalizowanych na ziemi lubaczowskiej. Nie wszystkich, ale wybranych, tych, które są rzeczywiście skarbami. Zaświadczają one o wielokulturowości tego regionu, gdyż mieszkali tu Polacy, Ukraińcy i Żydzi oraz czasowo Niemcy. Zaświadczają o tym kościoły chrześcijańskie, cerkwie i synagogi. Czytelnicy tego albumu otrzymają niezbędną wiedzę o najcenniejszych i najstarszych w kraju, a nawet na obszarze Europy środkowo-wschodniej, cerkwiach w Radrużu i Gorajcu oraz nieco później powstałych w Woli Wielkiej i Prusiu. Ze spuścizny Kościoła Rzymskokatolickiego autorzy albumu zwracają uwagę na  klasztor franciszkański i kaplicę w Horyńcu Zdroju, a także położoną w malowniczym wąwozie roztoczańskim kaplicę Matki Bożej w Nowinach Horynieckich. Nie zapomnieli o innych kapliczkach, uzdrowiskach, a zwłaszcza tym zlokalizowanym w pałacu Ponińskich, ich teatrze dworskim w tej miejscowości, słynącej z wspaniałej borowiny i wód leczniczych. Zachęcają do odwiedzenia Narola i zobaczenia późnobarokowego pałacu Łosiów. Ostatni rozdział albumu poświęcony jest „kamieniarce bruśnieńskiej” czyli spuściźnie twórców ludowych, którzy w warsztacie rzeźbiarskim w Bruśnie, w kamieniu wykonywali pomniki, krzyże i figury nagrobne, Teksty o tych skarbach ziemi lubaczowskiej napisali znawcy historii regionalnej: Janusz Mazur, kustosz Muzeum Kresów w Lubaczowie, Marek Wiśniewski, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu i Maciej Pietrzak, miłośnik tej ziemi  mieszkający w Przemyślu. W tym 160-stronicowym albumie mamy ż ponad 150 zdjęć ukazujących piękno tych zabytkowych obiektów, będących rzeczywiście skarbami kultury. Autorami tych zdjęć są: Andrzej Gryniewicz, Wiesław Huk, Janusz Mazur i Janusz Witko. Niektóre z nich, archiwalne pochodzącą ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie. Uzupełnieniem ich są rysunki wykonane przez regionalistę Janusza Burka, emerytowanego nauczyciela z Horyńca Zdroju, a mieszkającego na stałe w Lubaczowie.

Wydawcą albumu jest oficyna wydawnicza „Mercator” w Przemyślu przy współpracy Muzeum Kresów i Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie.