Wydano kolejny folder poświęcony architekturze drewnianej powiatu lubaczowskiego.

W północno-wschodniej części powiatu lubaczowskiego, w pobliżu Cieszanowa, leży malowniczo położona wśród lasów wieś Gorajec.

 

W miejscowości tej na wzgórzu nad potokiem Gnojnik, znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce i Europie – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z końca XVI wieku.

Ukazały się również nowe widokówki przedstawiające cerkiew w Radrużu.