Ukazał się folder poświęcony architekturze drewnianej Powiatu Lubaczowskiego.

W północno – wschodniej części powiatu lubaczowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Horyńca Zdroju, położona jest wieś Radruż.
W centralnej części tej osady, nad potokiem Radrużka, znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej  na terenie Polski- zespół cerkiewny p.w.św. Paraskewy z końca XVI wieku…