„Zabytki Ziemi Lubaczowskiej – Architektura kościelna”

 Album „Zabytki Ziemi Lubaczowskiej – Architektura kościelna” pokazuje piękno kościołów i kaplic wpisanych w krajobraz tej ziemi. Dostarcza minimum wiedzy, w jakim czasie one powstawały kto je budował i upiększał, jakim nakładem pracy i środków finansowych były budowane. Każdy czas ma swoje kościoły, budowane w określonych stylach. Te najstarsze są dziś perłami architektury. Najpiękniejsze są te „wiekowe”, przesycone modlitwami, odprawionymi w nich tysiącami Mszy św. i spowiedzi, będące niemymi i widocznymi świadkami nawróceń i cudów.

       Ziemia lubaczowska, co prawda piękna i bogata, kiedy patrzymy na jej różnorodny drzewostan lasów, kwieciste łąki, szumiące łany zbóż z złocistymi kłosami, gdy wsłuchujemy się w śpiew ptaków, ale niestety nie zobaczymy w jej panoramie tych „wiekowych” kościołów budowanych w stylu romańskim czy gotyckim. Powody tego stanu rzeczy są znane. Nie ocalały wcześniejsze świątynie katolickie, w większości drewniane. Wspomnijmy te, które ostały się i są świadkami minionych czasów.

       To co pozostało z minionych lat, te zabytki trzeba chronić jak drogocenny skarb, bo one uczą nas i będą uczyć przyszłe pokolenia chlubnej i bolesnej niekiedy prawdy o narodowych dziejach. O ich pięknie, historycznej i artystycznej wartości zaświadcza ten album, który przekazujemy w Państwa ręce.