Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Pomniki przyrody – Niezwykłe drzewa i inne twory natury Ziemi Lubaczowskiej”

 Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Czytelnika kolejny przewodnik edukacyjny poświęcony przyrodzie ziemi lubaczowskiej. W poprzednich zatytułowanych: Przyroda powiatu lubaczowskiego (2007), Środowisko wodne Pogranicza (2007) i Obszary chronione. Parki i rezerwaty. Roztocze Wschodnie i Ziemia Lubaczowska (2009), przedstawiono nieprzeciętne walory przyrodniczo-krajobrazowe ziemi lubaczowskiej ze szczególnym omówieniem rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Ten zaś skupia się na tworach przyrody będących pomnikami przyrody, zarówno w ujęciu prawnym jak i dotychczas nie uznanych prawnie z różnych względów. Są to przede wszystkim zabytkowe drzewa, których walory przyrodniczo- kulturowe są nie do przecenienia.

       Wiele z nich to jedyni świadkowie dawnej puszczy, nie istniejących założeń parkowo-ogrodowych, cmentarzy i zagród, których na ziemi lubaczowskiej jest niemało. Z niejednym takim drzewem wiążą się legendy, podania, a czasem wspomnienia o ważnych zdarzeniach historycznych, czy z życia rodzinnego, dzieciństwa. Najwięcej ich przetrwało w zabytkowych parkach-dawnych ogrodach i w otoczeniu zabytkowych kapliczek, cerkwi i kościołów.
Dlatego spójrzmy na nie życzliwie i otoczmy je większą opieką, a one odwdzięczą się nam za to z nawiązką, choćby wzbogacając nasze środowisko w czyste powietrze, orzeźwiając chłodem swego cienia w dniach upalnych, a przede wszystkim ciesząc swoim niepowtarzalnym widokiem. Na uwagę zasługują również uznane za pomniki przyrody ostańce skalne i źródła wód, zwłaszcza na Roztoczu Wschodnim.

       Wyrażamy nadzieję, że ta publikacja przyrodnicza, uzupełniająca tematycznie poprzednie, również spotka się z zainteresowaniem Czytelnika i będzie służyć promocji piękna Ziemi Lubaczowskiej.