Wydział Promocji

Naczelnik Wydziału:
Mariusz Frant
tel.: 16 632 87 50
e-mail: m.frant@powiatlubaczowski.pl