Fundusz Dróg Samorządowych

Projekty realizowane przez Powiat Lubaczowski w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w latach 2020 – 2021

 1. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330 oraz nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+564”

 

Opis projektu: Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330 oraz nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+564 o łącznej długości 894 mb., w tym przebudowa chodników o łącznej długości 1696 mb. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące roboty:

 • roboty rozbiórkowe kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych wraz z zjazdami oraz zatok postojowych w ciągu dróg: nr 1683R ul. Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • roboty ziemne: wykopy, rozkopy kanalizacji, zdjęcie humusu, wykonanie koryt pod ciągi piesze i zjazdy, zatoki postojowe oraz wykonanie pasów zieleni w ciągu dróg:
  nr 1683R ul. Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami o średnicy fi 400 – 1000 mm, ze studniami rewizyjnymi fi 1000 mm oraz studzienkami deszczowymi z kratkami ściekowymi fi 500 mm wraz z przyłączami fi 100 – 200 mm w ciągu dróg: nr 1683R
  Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • przebudowa ciągów pieszych wzdłuż w/w ulic i dróg – wykonanie chodników dla pieszych wraz z zjazdami z drobnowymiarowych elementów – kostki brukowej betonowej, z ustawieniem krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem oraz ustawienie obrzeży chodnikowych;
 • budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni z masy asfaltowej wzdłuż lewej strony drogi nr 1683R ul. Nowa w km 0+020 – 0+340 oraz drogi nr 1684R
  Konopnickiej w km 0+003 – 0+403;
 • budowa nowych i przebudowa nawierzchni istniejących zatok postojowych
  z bitumicznej na nawierzchnię z elementów drobnowymiarowych tj. z kostki brukowej betonowej oraz budowę nowych zatok postojowych z kostki brukowej betonowej
  w ciągu dróg: nr 1683R ul. Nowa i  nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • przebudowa 3 skrzyżowań w obrębie ul. Nowej tj. skrzyżowania z drogą gminną
  nr 104946R ul. Władysława Łokietka, skrzyżowania z drogami gminnymi nr 104944R ul. Bolesława Chrobrego i nr 104947R ul. Wojska Polskiego oraz skrzyżowania z drogą powiatową nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • przebudowa 4 skrzyżowań w obrębie ul. Konopnickiej tj. skrzyżowania z drogą gminną nr 104938R ul. Bohaterów Wrześcia 1938 r., skrzyżowania z drogą gminną nr 104936R ul. gen. Józefa Kustronia i drogą wewnętrzną ul. Władysława Jagiełły oraz skrzyżowania z drogą wewnętrzną Osiedle Unii Lubelskiej;
 • frezowanie i oczyszczenie istniejących nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg:
  nr 1683R ul. Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • profilowanie mieszanką mineralno-bitumiczną w ciągu dróg: nr 1683R ul. Nowa
  i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ciągu dróg: nr 1683R ul. Nowa
  i nr 1684R ul. Konopnickiej;
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu dróg: nr 1683R
  Nowa i nr 1684R ul. Konopnickiej.

Termin realizacji inwestycji wg umowy z Wykonawcą: 31.07.2020 r. – 30.11.2021 r.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1.882.685,00 zł

Całkowita wartość inwestycji z wydatkami niekwalifikowanymi: 3.376.889,55 zł

 

 1. „Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa w miejscowości Budzyń w km 5+587”

Opis projektu: Przebudowa mostu przewiduje: wykonanie nowego ustroju mostu przy wykorzystaniu konstrukcji stalowej obiektu oraz adaptację i wzmocnienie podpór istniejących, za wyjątkiem tymczasowego przyczółka od strony Budzynia, który zostanie wymieniony na nowy; wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, wykonanie wyposażenia obiektu (montaż stalowych barieroporęczy), adaptację i remont dojazdów do mostu oraz remont koryta rzeki. Po wykonaniu przebudowy mostu obiekt posiadał będzie nośność klasy „B” wg PN-85/S/10030 tj. 40 t.

Termin realizacji inwestycji wg z Wykonawcą: 27.08.2020 r. – 27.08.2021 r.

 

Całkowita wartość inwestycji: 3.022.429,37 zł

 

W tym:

 • Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:: 1.813.457,00 zł
 • Gmina Wielkie Oczy –                  300 000,00 zł
 • Gmina Radymno –                         50 000,00 zł.
 • Nadleśnictwo Jarosław –            50 000,00 zł.
 • Nadleśnictwo Lubaczów –          50 000,00 zł.
 • Nadleśnictwo Narol –                  50 000,00 zł.
 • Nadleśnictwo Oleszyce –             50 000,00 zł.
 • Powiat Lubaczowski –                  658 972,37 zł

 

 

 1. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: Nr 1684R ul. Konopnickiej
  w km 0+591 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+506 oraz nr 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+259”

Opis projektu: Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: Nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+591 – 0+706,
ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+506 oraz nr 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+259
o łącznej długości 880 m.b., w tym przebudowa chodników o łącznej długości 1397 m.b.

Inwestycja obejmuje wykonanie następujących robót:

 • roboty rozbiórkowe kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych wraz z zjazdami oraz zatok postojowych w ciągu dróg: nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza
  oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • roboty ziemne: wykopy, rozkopy kanalizacji, zdjęcie humusu, wykonanie koryt pod ciągi piesze i zjazdy, zatoki postojowe oraz wykonanie pasów zieleni w ciągu dróg:
  nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami o średnicy fi 400 – 1000 mm,
  ze studniami rewizyjnymi fi 1000 mm oraz studzienkami deszczowymi z kratkami ściekowymi fi 500 mm wraz z przyłączami fi 100 – 200 mm w ciągu dróg: nr 1684R
  Konopnickiej oraz nr 1684R ul. Mickiewicza;
 • przebudowę ciągów pieszych wzdłuż w/w ulic i dróg – wykonanie chodników dla pieszych wraz z zjazdami z drobnowymiarowych elementów – kostki brukowej betonowej oraz wyjątkowo w ciągu drogi nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+594 – 0+699 z kostki granitowej, z ustawieniem krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem oraz ustawienie obrzeży chodnikowych;
 • budowę nowych i przebudowę nawierzchni istniejących zatok postojowych
  z bitumicznej na nawierzchnię z elementów drobnowymiarowych tj. z kostki brukowej betonowej oraz budowę nowych zatok postojowych z kostki brukowej betonowej
  w ciągu dróg: nr 1684R ul. Konopnickiej oraz nr 1684R ul. Mickiewicza;
 • przebudowę 1 skrzyżowania w obrębie ul. Konopnickiej tj. skrzyżowania z drogą powiatową nr 1684R – ul. Mickiewicza;
 • przebudowę 3 skrzyżowań w obrębie ul. Mickiewicza tj. skrzyżowania z drogą gminną nr 104923R ul. Józefa Piłsudskiego, skrzyżowania z drogą powiatową nr 1685R
  Krasińskiego oraz skrzyżowania z drogą wewnętrzną – ul. Ks. Gwoździa;
 • przebudowę 1 skrzyżowania w obrębie ul. Krasińskiego tj. skrzyżowania z drogą gminną nr 104915R – ul. Mikołaja Kopernika w Lubaczowie;
 • frezowanie i oczyszczenie istniejących nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg:
  nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • profilowanie mieszanką mineralno-bitumiczną w ciągu dróg: nr 1684R ul. Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ciągu dróg: nr 1684R
  Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego;
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ciągu dróg: nr 1684R
  Konopnickiej, nr 1684R ul. Mickiewicza oraz nr 1685R ul. Krasińskiego.

Termin realizacji inwestycji wg z Wykonawcą: 23.09.2020 r. – 23.09.2021 r.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 1.572.790,00 zł

Całkowita wartość inwestycji wraz z wydatkami niekwalifikowanymi: 2.788.229,74 zł