Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Projekty realizowane przez Powiat Lubaczowski w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w latach 2021 – 2023

 

 

 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”

Koszt realizacji zadania: 3.343.233,35 zł

 

Finansowanie:

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 2.674.586,00 zł.
 • Wkład własny (środki Powiatu Lubaczowskiego i Gminy Stary Dzików) – 618.647,35 zł.
 • Nadleśnictwo Oleszyce – 50.000,00 zł.

 

Termin realizacji: lipiec 2021 – lipiec 2022 r.

Zakres rzeczowy: W ramach przedsięwzięcia wykonana została przebudowy drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 o łącznej długości 2131 m.b., w tym budowa ciągu pieszo – rowerowego o łącznej długości 2101 mb, budowa chodnika o łącznej długości 151 mb oraz przebudowa chodnika o łącznej długości 135 m.b.

 

 

 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów – Nowe Brusno w km 0+000 – 1+800 wraz z infrastrukturą techniczną”

Planowana wartość zadania: 5.288.980,34 zł.

Planowane finansowanie:

 • Dotacja z RFRD – 3.311.406,40 zł.
 • Wkład własny (środki Powiatu Lubaczowskiego i Gminy Cieszanów)– 1.977.573,94 zł.

Planowany termin realizacji: lipiec 2021 – maj 2023 r.

Planowany zakres rzeczowy: Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1657R w km 0+000 – 1+800 z wyłączeniem nieciągłości spowodowanej wybudowaną obwodnicą Cieszanowa (DW865) o łącznej długości 1750,5 m.b., przebudowa i budowa chodnika o na całym odcinku.

 

 

 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1642R Dębiny – Łukawica w km 0+622 – 3+800”

Planowana wartość zadania: 5.554.855,68 zł.

Planowane finansowanie:

 • Dotacja z RFRD – 3.888.398,00 zł.
 • Wkład własny (środki Powiatu Lubaczowskiego i Gminy Narol) – 1.666.457,68 zł.

Planowany termin realizacji: lipiec 2022 – lipiec 2023

Planowany zakres rzeczowy: Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, odtworzenie rowów przydrożnych, wymianę przepustów, wykonanie chodnika dla pieszych na odcinku ok. 1500 mb oraz remont przepustu na rzece Tanew.

 

 

 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia w km 0+005,50
  – 0+739,40”

Planowana wartość zadania: 5.224.482,01 zł.

Planowane finansowanie:

 • Dotacja z RFRD – 3.657.137,00 zł.
 • Wkład własny (środki Powiatu Lubaczowskiego i Gminy Miejskiej Lubaczów)– 1.567.345,01 zł.

Planowany termin realizacji: lipiec 2022 – lipiec 2023

Planowany zakres rzeczowy: Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, zatok postojowych, oświetlenia ulicznego, chodników dla pieszych, ścieżki rowerowej oraz budowę kanalizacji deszczowej.