Komisja Promocji, Kultury i Turystyki

Wiesław Huk

Zastępca Przewodniczącego Komisji Promocji, Kultury i Turystyki, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego