Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Projekty realizowane przez Powiat Lubaczowski w ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1649R Granica Województwa – Moszczanica – Cewków w km 0+000 – 7+257”.

Szacunkowa wartość zadania: 5.000.000,00 zł.

Planowane dofinansowanie: 5.000.000,00 zł. (100%)

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Z uwagi na zły stan techniczny drogi i na potrzebę budowy chodników dla pieszych i zatok autobusowych konieczna jest jej przebudowa, której celem jest stworzenie odpowiednich warunków poruszania się pojazdów i pieszych na ww. odcinku drogi.