Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Projekty realizowane przez Powiat Lubaczowski w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w latach 2021 – 2022

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej”

Szacunkowa wartość zadania: 3.427.045,18 zł.

Planowane dofinansowanie z RFRD: 2.741.636,41 zł.

Planowany termin realizacji: lipiec 2021 – lipiec 2022 r.

Planowany zakres rzeczowy: Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1650R Stary Dzików – PGR Stary Dzików w km 0+000 – 2+131 o łącznej długości 2131 m.b., w tym budowa ciągu pieszo – rowerowego o łącznej długości 2101 mb, budowa chodnika o łącznej długości 151 mb oraz przebudowa chodnika o łącznej długości 135 m.b.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1657R Cieszanów – Nowe Brusno w km 0+000 – 1+800 wraz z infrastrukturą techniczną”

Szacunkowa wartość zadania: 4.139.258,00 zł.

Planowane dofinansowanie z RFRD: 3.311.406,40 zł.

Planowany termin realizacji: lipiec 2021 – listopad 2022 r.

Planowany zakres rzeczowy: Planowane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1657R w km 0+000 – 1+800 z wyłączeniem nieciągłości spowodowanej wybudowaną obwodnicą Cieszanowa (DW865) o łącznej długości 1750,5 m.b., przebudowa i budowa chodnika o na całym odcinku.