Barbara Broź

Członek Zarządu Powiatu Lubaczowskiego, Członek Komisji Budżetowej