Danuta Sopel

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komisji Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego