Dorota Wróbel

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Członek Komisji Budżetowej