Janusz Wojciechowski

Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego