Kazimierz Rymarowicz

Członek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Członek Komisji Rewizyjnej