Mariusz Łeski

Przewodniczący Komisji Budżetowej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej