Mariusz Pieróg

Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych