Paweł Głaz

Członek Komisji Promocji Kultury i Turystyki, Członek Komisji Gospodarki Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego