Piotr Czajka

Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej