Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:
Wiesław Góra
tel.: 16 632 87 18
e-mail: eko@lubaczow.powiat.pl