Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału:
Bożena Milo
tel.: 16 632 87 05
e-mail: b.milo@lubaczow.powiat.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Kadry:
Alicja Czernysz-Kawa
tel.: 16 632 87 06
e-mail: kadry@lubaczow.powiat.pl

Referat Obsługi Rady:
Małgorzata Łakomy
tel.: 16 632 87 11
e-mail:  m.lakomy@lubaczow.powiat.pl

Archiwum Zakładowe:
Zbigniew Kędzior- Starszy archiwista