Wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatu i członka zarządu