NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od stycznia 2019 r. darmowa pomoc prawna będzie udzielana mieszkańcom Powiatu Lubaczowskiego według nowych zasad.

Z pomocy będzie mógł skorzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych, gdyż bezpłatna pomoc prawna zostanie udzielona osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie.

Będzie również nowa forma pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – która polegać ma w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Gdzie i kiedy można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej ?

W 2019 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu Lubaczowskiego udzielane będą według kolejności zgłoszeń, w poniższych lokalizacjach

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieści się w budynku:

Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów / parter pok. nr 50

porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 632 87 06,  16 632 87 50

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
 

 

 

Adwokaci, Radcowie prawni Organizacja pozarządowa
 

Miesiąc

Styczeń
Miesiąc Luty
Miesiąc Marzec
Miesiąc Kwiecień

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

• dla osoby, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:

• poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
• wskaże  rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego, lub
• sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba uprawniona otrzyma pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

• podejmie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, w sporządzeniu wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Dla kogo?

• Od stycznia 2019 roku  nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  i która złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu.
• Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Powiatu Lubaczowskiego, które nie mogą  stawić się w punkcie osobiście
, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym  umówieniu wizyty.

Jak się przygotować?

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Jak uzyskać poradę?

• Ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 16 632 87 01 (telefon czynny jest w godzinach 8:00-15:00),
• Zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji
• Wypełnij oświadczenie
• Uzyskaj poradę
• Anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Lubaczowskiego