Oferty złożone z własnej inicjatywy

Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pt. „Powiatowy Piknik Ekologiczny Lubaczów 2018 pod hasłem „Czyste Powietrze – zdrowy człowiek”.

Informacja

Informacja dotycząca oferty w trybie małych grantów złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy Kickboxing Game Over Lubaczów.

Tytuł zadania: Zgrupowanie Kadry Narodowej Full Contact Kickboxing”.

Informacja dotycząca oferty w trybie małych grantów z dnia 19.09.2018 r.

 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Zgrupowanie Kadry Narodowej Full Contact Kickboxing”

Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania pt. „Mikołajkowy Turniej Scrabble o Puchar Starosty Powiatu Lubaczowskiego

Informacja

Informacja dotycząca oferty w trybie małych grantów złożonej przez Miejski Klub Sportowy „Pogoń–Sokół” Lubaczów, adres: ul. Sportowa 2, 37-600 Lubaczów.

Tytuł zadania: XXIV Turniej Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego”.

Informacja

Oferta

Informacja dotycząca oferty w trybie małych grantów złożonej przez Stowarzyszenie „Biegomania Lubaczów”

Informacja

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Powiatowo-Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie

Informacja

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie

Informacja

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Uczniowski Klub Sportowy Kickboxing „Game Over” Lubaczów, w trybie małych grantów

Informacja

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie „Czas na pomoc” w Oleszycach

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości „VIA”

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych Ziemi Lubaczowskiej

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Polski Związek Niewidomych – Koło w Lubaczowie

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez ZHP Chorągiew Podkarpacka Hufiec im. ks. hm. Wiktora Haasa Paneckiego w Lubaczowie

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Lubaczowskie Towarzystwo Muzyczne w Lubaczowie

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie Oddział Rejonowy PCK w Jarosławiu

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Lubaczowskie StowarzyszenieTurystyczna – Kulturalne „Rogatka”

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Fundację Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Lubaczowie

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu

Imformacja
Oferta – strona 1
Oferta – strona 2

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej „Eko-Barć”

Imformacja
Oferta – strona 1
Oferta – strona 2
Oferta – strona 3

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja dotycząca oferty w trybie małych grantów

INFORMACJA

OFERTA

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Powiatowo-Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie im. T. Kościuszki

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

Informacja o zgłoszeniu oferty przez Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości „VIA”

Informacja o zgłoszeniu oferty

Oferta

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast