Raport o wynikach realizacji Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest za 2015 rok