Oświadczenie dotyczące liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie