Gmina Cieszanów

Cieszanów  – to malownicze miasteczko położone w dolinie rzeki Brusienki, która swój początek bierze na krańcach Roztocza Południowego, a płynąc ku zachodowi wpada do Wirowej, lewobrzeżnego dopływu Tanwi. Prowadzone w tym rejonie badania archeologiczne wykazały ślady osadnictwa w tym zakątku Polski już w epoce neolitu (ok. 2000 -1700 r. p.n.e.) Rozciągające się nad Brusienką piaszczyste wydmy stały się jednak dopiero we wczesnym średniowieczu bardzo atrakcyjnym terenem osadniczym. Po wschodniej stronie, na lewym brzegu rzeki, w X – XI w. istniała osada, na terenie której odkryto zabytki, być może już neolitycznego osadnictwa. Wczesnośredniowieczna osada składała się z szeregu ziemianek rozlokowanych niezbyt gęsto na znacznym obszarze południowo – wschodniego skłonu wzgórza. Przypuszczalnie długo ona nie istniała i wchodziła w skład większego systemu osadniczego, którego, być może, przedłużeniem była niewielka osada po zachodniej stronie Cieszanowa. Takie były więc początki.

 

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
ul. Rynek 1
37-611 Cieszanów
cieszanow@vp.pl
sekretariat@cieszanow.pl

Telefony do Urzędu:

Sekretariat: 166311076
Burmistrz: 166328661
Zastępca Burmistrza: 166328673
Skarbnik: 166311051

www.cieszanow.org