Gmina Stary Dzików

Gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Jej północna granica jest jednocześnie granicą województwa. Stary Dzików wchodzi w skład składającego się z siedmiu gmin powiatu lubaczowskiego – najbardziej na wschód wysuniętej części województwa.

Gmina Stary Dzików graniczy z następującymi gminami:
– od północy z Obszą i Tarnogrodem (powiat biłgorajski, województwo lubelskie),
– od południa z Wiązownicą (powiat jarosławski) i Oleszycami (powiat lubaczowski),
– od wschodu z Cieszanowem (powiat lubaczowski),
– od zachodu z Adamówką (powiat przeworski).

W skład gminy wchodzą niżej wymienione sołectwa:
– Cewków (1556 mieszkańców),
– Nowy Dzików (644 mieszkańców),
– Moszczanica (507 mieszkańców),
– Ułazów (537 mieszkańców),
– Stary Dzików (1268 mieszkańców).

Powierzchnia gminy wynosi 156 km2. Liczba mieszkańców – 4468. Siedzibą władz gminnych jest Stary Dzików.

(Liczby mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2017 r.)

Urząd Gminy Stary Dzików
ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików
tel./fax: (16) 631 80 50 (sekretariat)
e-mail: urzad@starydzikow.pl

NIP Urzędu: 793-000-18-59
NIP Gminy: 793-150-35-40