Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBACZOWIE WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum Ekonomiczne
 • Technikum Mechaniczne
 • Technikum Informatyczne
 • Technikum Budowlane
 • Technikum Geodezyjne
 • Technikum Logistyczne
 • Szkoła Branżowa I Stopnia

POSZCZEGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE KSZTAŁCĄ MŁODZIEŻ W NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

 1. Liceum Ogólnokształcące o trzyletnim cyklu nauczania.
 1. Technikum kształcące w cyklu czteroletnim w zawodach:
  • technik mechanik
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik budownictwa
  • technik geodeta
  • technik logistyk
 1. Szkoła Branżowa I Stopnia kształcąca w cyklu trzyletnim w następujących zawodach:
  • ślusarz,
  • operator obrabiarek skrawających,
  • oddziały wielozawodowe dla młodocianych pracowników.

Zdecydowana większość uczniów mieszka w Lubaczowie i pobliskich miejscowościach. 70% naszej młodzieży to uczniowie z terenów wiejskich, gdyż powiat lubaczowski to w większości teren rolniczy. Osoby, które mają dużą odległość z miejsca zamieszkania do szkoły mają możliwość mieszkania w czasie roku szkolnego w internacie szkolnym.

Około 70% naszych słuchaczy to uczniowie szkół średnich pozostałych 30%, to uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy uczą się umiejętności praktycznych zarówno w szkole na warsztatach szkolnych, jak i w zakładach pracy poza szkołą. Młodzież naszej szkoły kształci się na różnych kierunkach przygotowujących ich do pracy w określonych warunkach oraz do podjęcia dalszego kształcenia na poziomie średnim i wyższym.

Zespól Szkól zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z różnym stażem pedagogicznym pracujących w dwunastu różnych zespołach przedmiotowych. Kadrę kierowniczą i pedagogiczną tworzą:

 • dyrektor szkoły
 • wicedyrektorzy
 • kierownik warsztatów szkolnych
 • kierownik szkolenia praktycznego
 • kierownik Internatu
 • pedagog szkolny
 • wychowawcy zatrudnieni w internacie
 • nauczyciele bibliotekarze
 • 78 nauczycieli przedmiotów.

Ponadto całokształt funkcjonowania naszej szkoły dopełniają pracownicy administracji i obsługi.

Drukuj

Kontakt