Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie działa na podstawie:

 1. Uchwały Zarządu Powiatu Lubaczowskiego Nr 31/52/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Lubaczowie, z późn. zmianami.
 2. Statutu będącego załącznikiem do Uchwały Nr 31/52/99 z dnia 24.11.1999 r. Zarządu Powiatu Lubaczowskiego.
 3. Regulaminu Organizacyjnego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego. Siedzibą Powiatowego Zarządu Dróg jest miasto Lubaczów, terenem działania jest Powiat Lubaczowski.

Nadzorowanie, koordynowanie działalności Powiatowego Zarządu Dróg należy do Zarządu Powiatu w Lubaczowie.

Powiatowy Zarząd Dróg działa jako jednostka budżetowa finansowana z budżetu Powiatu Lubaczowskiego. Budżet PZD jest uchwalony przez Zarząd Powiatu na rok kalendarzowy, jest on planem finansowym obejmującym dochody i wydatki jednostki.

W skład PZD w Lubaczowie wchodzą :

 1. Służba Drogowa z bazami w:
  • Lubaczowie
  • Narolu
 2. Wewnętrzne komórki organizacyjne
  • Administracyjno-kadrowa
  • Finansowo-księgowa
  • Drogowo-mostowa i zamówień publicznych
  • BHP i ppoż. oraz sprzętu i transportu.
Drukuj

Kontakt