Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną powiatu nie posiadającą osobowości prawnej,

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

 • Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat- powiatowy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

Ośrodek jest domem dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie.

Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymywanie, nauka i  rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych im do samodzielnego i jak najbardziej satysfakcjonującego  życia.

Naszym uczestnikom proponujemy zajęcia w ramach pracowni: plastycznej, rękodzielniczej, technicznej i witrażu, kulinarnej i komputerowej.

W pracowni kulinarnej rozwijane są umiejętności samodzielnego, higienicznego przygotowywania i spożywania posiłków, robienia zakupów. Uczymy także obsługi sprzętu gospodarstwa domowego. W ramach tej pracowni podopieczni codziennie spożywają gorący posiłek.

W pracowni plastycznej prowadzone są zajęcia, rysunku, modelowania, wyklejania- pobudzające wyobraźnię uczestników i rozwijające ich zainteresowania.

Do zadań pracowni rękodzielniczej należy: nauka i doskonalenie sprawności manualnej, precyzyjnego posługiwania się igłą, nożyczkami, nauka  prasownia, ozdabiania przedmiotów, dekorowania różnymi materiałami, haftowania .

W pracowni  technicznej i witrażu podopieczni uczeni są samodzielnego wykonywania prostych prac stolarskich,  tworzenia  witraży, oraz prostych form z gliny.

Pracownia komputerowa ma za zadanie naukę posługiwania się komputerem i Internetem.

Ponadto prowadzimy treningi:

 1. funkcjonowania w życiu codziennym w tym: dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
 2. umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 3. spędzania wolnego czasu,
 4. prowadzimy poradnictwo psychologiczne,
 5. oferujemy pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do świadczeń zdrowotnych .
 6. zapewniamy terapie ruchową: w tym gimnastykę i zajęcia sportowe.

Organizujemy liczne wycieczki i imprezy.

Wszyscy uczestnicy pozostają pod opieką psychologa, pedagoga, pielęgniarki i fizjoterapeutki.

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W JEDNOSTCE

 • kierownik – Joanna Sokołowska

MAJĄTEK JEDNOSTKI

 • majątek jednostki stanowi wyposażenie poszczególnych pracowni,

TRYB DZIAŁANIA JEDNOSTKI

 • na podstawie ustawy o pomocy społecznej dnia 12 marca 2004r.( Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
 • na postawie rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r. ( Dz. U. z 2010, Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.)
 • zgodnie ze statutem i  regulaminem organizacyjnym,

 

 

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 • kierowaniem uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie , ul. Piłsudskiego 8.
 • dokumenty niezbędne do wystawienia decyzji administracyjnej to : wniosek osoby zainteresowanej, zaświadczenie lekarza rodzinnego, zaświadczenie lekarza specjalisty, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności- jeśli taki posiada.
Drukuj

Kontakt

Godziny otwarcia

 • poniedziałek
  07:00 - 15:00
 • wtorek
  07:00 - 15:00
 • środa
  07:00 - 15:00
 • czwartek
  07:00 - 15:00
 • piątek
  07:00 - 15:00
 • sobota
  Zamknięte
 • niedziela
  Zamknięte