Koronawirus- informacje

Dane teleadresowe:

Infolinia NFZ:
Tel: 800 190 590

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie:
Tel: (16) 632 15 28 w godzinach pracy od 7:30  do 15:05
Tel. alarmowy:  696 428 403 po godzinie 15:05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaczowie:
Tel:(16) 632 23 47 w godzinach pracy od 7:30 do 15:00
Tel: 601 215 782 po godzinie 15:00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie:
Tel:(16)6311571

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach:
Tel:(16) 6315132

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach:
Tel:+48 602 709 515 od poniedziałku do niedzieli w godz. od 7:30 do 19:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju:
Tel: 600 045 288 – Kierownik GOPS
Tel: 530 645 427 – Pracownicy socjalni
Tel: 530 653 725 – Świadczenia wychowawcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie:
Tel: (16) 632 19 45 oraz 798 668 979

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu