Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lubaczowskiego w 2018 r. z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie