Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego na 2016 r.

.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie lub realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2015 r.

Uchwała Nr 13/68/2015 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.

Załacznik do Uchwały Nr 13/68/2015 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 17 czerwca 2015 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2016 r.

Uchwała nr 28/151/2016 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 21 stycznia 2016 r.

Załącznik do uchwały nr 28/2/151/2016 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 21.01.2016 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu lubaczowskiego w 2016 r.

Uchwała Nr 37/202/2016 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 16 czerwca 2016 r.

Załącznik do uchwały nr 37/202/2016 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 16 czerwca 2016 r.