Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu lubaczowskiego na 2018 r.