Projekty

Konsultacje  z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego  Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Konsultacje

Projekt uchwały RPW 2019

Załącznik do uchwały RPW 2019

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Projekt uchwały

Załacznik do uchwały

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego