Uchwalone

Uchwała nr XLI-253-2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r.

Załącznik do uchwały nr XLI-253-2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r.

Załącznik do Uchwały nr XXXI/191/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Uchwałą nr XXXI/191/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Załącznik do Uchwały nr XXI/127/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.-127-2016

Uchwała nr XXI/127/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr XI/70/2015 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Uchwała nr XI/70/2015 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr XXXIII/259/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2013 r. – Roczny Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Uchwała nr XXXIII/259/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Zmiana do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Załącznik do Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Roczny Program Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Uchwała nr XXXIII/299/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała nr XXXIII/298/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie