Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poprawa efektywności energetycznej budynków Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie poprzez termomodernizację oraz montaż kolektorów słonecznych i kogenerację

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Priorytet 2              – Infrastruktura techniczna
Działanie 2.2           – Infrastruktura energetyczna
Rodzaj projektu       – Projekt z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Wartość projektu:                                   2 082 458,16 PLN
w tym
– wydatki kwalifikowalne                         1 764 156,89 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR (85%):     1 499 533,35 PLN
Wkład własny:                                           582 924,81 PLN

Projekt obejmuje:
– wykonanie instalacji solarnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie, 
– montaż kogeneratora w MOW w Lubaczowie, 
– docieplenie budynku MOW z salą gimnastyczną,
– docieplenie budynku Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zespole Placówek w Lubaczowie, 
– docieplenie budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z małą salą gimnastyczną.

W wyniku realizacji projektu:
– 3 obiekty edukacyjne zostaną poddane termomodernizacji,
– powstanie infrastruktura wykorzystująca energię cieplną i elektryczną z kogeneracji
– zostanie wybudowana instalacja wytwarzająca energię cieplną przy wykorzystaniu energii słonecznej,
– nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło,
– zostanie obniżona niska emisja gazów cieplarnianych

Okres realizacji projektu: 15.05.2009 r. – 25.08.2011 r.
Wykonawca: Eurobud Sp. z o. o., Bystrowice